+421 2/222 006 82

Poštovné ZDARMA na všetky objednávky

obchod@doprajsi.sk
 • Elektrický bicykel ENGWE EP-2 PRO 920.00921.00
 • Elektrická kolobežka Kugoo S1-spredu Elektrická kolobežka - KUGOO S1 350W 274.00
 • Nabíjačka na hoverboard Nabíjačka pre všetky typy hoverboardov 24.98
10:00 - 15:00
obchod@doprajsi.sk
+421 2/222 006 82
Máte otázky kontaktujte nás !
 • S nami ušetríte! Dbáme na najlepšie ceny !
 • Doručenie aj do 24 hodín po vytvorení objednávky
 • Široký výber najpopulárnejších značiek
Možnosti platby

Možnosť vrátiť tovar do 60 dní – všeobecné podmienky

Možnosť vrátiť tovar do 60 dní – všeobecné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia Predmetné pravidlá definujú právne vzťahy medzi zúčastnenými stranami dohody o službe „60-dňová možnosť vrátenia tovaru“ (ďalej len „služba“). Tu poskytovateľom je firma Monuto s.r.o., so sídlom Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 53687299, DIČ: 2121480647, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 152292/B, a objednávateľom je zákazník. Tieto pravidlá sa vztahujú na všetky obchody týkajúce sa danej služby. Dohoda o poskytnutí služby vzniká potvrdením služby objednávateľom spolu s výberom produktu prostredníctvom e-shopu poskytovateľa, na základe čoho poskytovateľ vystaví faktúru.
 2. Charakteristika služby Poskytovateľ zaväzuje sa umožniť zákazníkovi vrátiť produkt bez nutnosti udania dôvodu do 60 dní od nákupu pod podmienkami, ktoré sú ďalej špecifikované, ak zákazník o vrátenie požiada, čím aktivuje službu v stanovenej lehote.
 3. Kritériá pre využitie služby Poskytovateľ sa zaviaže poskytnúť službu, t.j. umožniť vrátenie zakúpeného produktu bez udania dôvodu do lehoty uvedenej ďalej, za predpokladu:
 • Zákazník objedná službu v období jej dostupnosti, najneskôr však pri kúpe príslušného produktu;
 • Zákazník zaplatí za službu v stanovenom termíne;
 • Zákazník nezruší kúpnu zmluvu týkajúcu sa produktu pred využitím služby;
 • Zákazník využije službu najneskôr do 60 dní od nákupu produktu na predajni poskytovateľa alebo jeho partnerov v rámci bežnej otváracej doby;
 • Zákazník neodstráni identifikačné štítky z produktu a nebude s ním neoprávnene manipulovať;
 • Zákazník predloží originálny daňový doklad k produktu a službe;
 • Zákazník vráti produkt v stave „dobrý“ (definícia uvedená nižšie). Produkty určené pre osobnú hygienu alebo starostlivosť o telo musia byť vrátené nepoužité s neporušeným obalom. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie produktu, bude zákazníkovi vrátená celá kúpna cena formou dobropisu podľa bodu 5 týchto pravidiel. Ak je produkt vrátený v stave zlý alebo znehodnotený, ponúkne sa zákazníkovi spätný odber za zníženú cenu alebo za symbolických 0,- € s možnosťou ekologickej likvidácie produktu.

Definícia stavov produktov:

Dobrý

 • Produkt obsahuje všetko príslušenstvo poskytnuté poskytovateľom;
 • Produkt nevykazuje známky používania;
 • Produkt vrátane obalového materiálu vykazuje len bežné známky rozbalenia.

Zlý

 • Produkt vykazuje známky používania a/alebo je nekompletný a/alebo nadmerne opotrebovaný s ľahko opraviteľnými poškodeniami, a/alebo neobsahuje spotrebný materiál v plnej kapacite.

Znehodnotený

 • Produkt je poškodený a nemôže plniť svoju funkciu alebo je zásadne nekompletný.
 1. Možnosť vrátenia ceny za službu Ak je zákazník spotrebiteľom, môže od zmluvy o poskytovanie služby odstúpiť podľa zákona č. 102/2014 Sb., o ochrane spotrebiteľa, avšak musí vrátiť poskytovateľovi všetky bezdôvodné obohatenia do okamihu odstúpenia. Zákazník berie na vedomie, že pri kúpe tovaru na odloženú platbu spolu so službou, v prípade skorého ukončenia kúpnej zmluvy pred úplným splatením, nie je poskytovateľ povinný vrátiť cenu za službu. Toto obmedzenie neovplyvňuje zákonné práva spotrebiteľa.
 2. Vrátenie ceny produktu formou poukazu Ak zákazník spĺňa všetky podmienky pre vrátenie produktu, poskytovateľ bez zbytočného odkladu po splnení podmienok vráti kúpnu cenu produktu formou dobropisu.
 3. Záverečné ustanovenia Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 04. 09. 2023. Detaily služby sú dostupné na infolinke poskytovateľa a na webových stránkach prevádzkovaných jeho e-shopmi.
Poštovné ZDARMA

Na všetky objednávky

Predĺžená doba na odstúpenie

Možnosť vrátenia do 20 dní

Svetové značky

Široký výber produktov

100% Bezpečný nákup

Dobierka / MasterCard / Visa